De vorm en inhoud van deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.

Als onderdelen van deze website niet werken, als de inhoud van de website is
verouderd of als deze onjuistheden bevat, kan Henry Bouw hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld.

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Henry Bouw. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Henry Bouw.

Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd,
openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Henry Bouw.